Paret krigsföring och överlevnad
Photo: Sakari Kiuru

Räddningshundar, gasmasker, soldatuniformer och Finlands krigshistoria – allt detta och mer bjuds besökaren på i dessa museer som skildrar krigstiden och överlevnad under kriget i Kronohagen i Helsingfors.
 
Helsingfors befolkningsskyddsmuseum presenterar detaljerat särskilt metoder som användes för att garantera befolkningens säkerhet under åren 1939–1944, men befolkningsskyddets historia behandlas även på en mer allmän nivå. Krigsmuseets utställning Vinterkriget 1939–1940 – Vår äras dagar skildrar de 105 dagarna som vinterkriget varade på ett genomgripande sätt, från orsakerna som ledde till kriget till följderna av kriget.
 
I museets bombskydd med ljudeffekter kan man uppleva hur det kändes att söka skydd mot luftanfall och risken för rasande hus under kriget. Andra upplevelser under denna period kan man vara med om genom att följa nyheter och multimediepresentationer från vinterkrigets tid på Krigsmuseet och besöka ett krigstida hem som inretts på Helsingfors befolkningsskyddsmuseums utställning.Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Krigsmuseet
Finlands krigshistoria och den finländska försvarsmaktens historia i Krigsmuseets Manege och ubåten Vesikko på Sveaborg.

Helsingfors befolkningsskyddsmuseum
Upplevelser och information om befolkningsskyddet med allt ifrån krigstida utrustning till moderna skyddsmedel i ett gammalt befolkningsskyddsrum från år 1941.