En bastuutflykt till Östra Nyland
Foto: Sakari Kiuru

I museerna på denna utflykt får du kika in i vårt tidigaste, heligaste och ofta även varmaste boställe – bastun, finländarnas stora stolthet.
 
Basturna vid soldat Hurtigs torp från 1700-talet, Sandbacka torp vid hembygdsgården Kycklings samt Pukkila hembygdsmuseum representerar typiska finländska bastur med sina ugnar, bad- och bastulavar och många föremål med anknytning till bastutraditionen. Bastun som flyttats till Johannes Linnakoskis födelsehem anses i sin tur vara platsen där denne författare och finskhetsman föddes. I bastur har man traditionellt förutom badat, även bland annat fött barn och torkat malt, lin, fisk och kött – ibland har de även använts för boende!
 
Medan du njuter av den stämningsfulla inredningen i 1900-talsbastun i Pukkila kan du samtidigt bekanta dig med föremål som man tvättade sig med förr i tiden. I Kycklings däremot kan du bekanta dig med linbehandling och tvätt.
 
Och nu kommer den viktigaste frågan under hela utflykten, som dock endast de finskspråkiga besökarna troligen har ett svar på: vad är den rätta benämningen på bastu kvasten av björkkvistar som hänger på dörrkarmen till Hurtigs bastu, vasta eller vihta?Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Hurtigs dragontorp
Soldatens vardag under Svenska tiden i dragontorpet från 1700-talet, i trädgården även en rökbastu och en kryddträdgård.

Hembygdsgården Kycklings
En atmosfär av gamla byggnader i en vacker trädgård, skomakarens och ciselörens verktyg från förr samt traktens folkdräkter i charmfull hembygdsgård.

Hembygdsmuseet i Pukkila
Liv och leverne från förr i Pukkila-trakten i utställningen som bl.a. berättar om skomakarens arbete, gästkammaren och olika slags jordbruksredskap i uthusbyggnaderna på Koivulinna.

Johannes Linnankoskis ungdomshem
Vihtori Peltonen, senare känd som författaren, finskhetsivraren och upplysningsmannen Johannes Linnankoski, vars liv genom fotografier och skriftligt material presenteras i den hemtrevliga sytningsstugan.