Skärgårdskultur och havsvyer
Kuva: Sakari Kiuru

Besök en smedja från förr, sågindustriarbetares hem och museer som presenterar skärgårdslivet!
 
På en utflykt till Sarvsalös och Rönnäs maritima landskap kan du bekanta dig med skärgårdslivet på 1800- och 1900-talen. På vägen lär du dig om basnäringar i skärgården, såsom fiske, och får samtidigt en presentation om områdenas särdrag.
 
Härpe bysmedja, som är skyddad med stöd av byggnadsskyddslagen, och smedjans verktyg är ett utmärkt exempel på en snickarverkstad från förr. På Sarvsalös hembygdsmuseum i sin tur kan besökaren ta en närmare titt på skärgårdens historia och skärgårdsliv. Också i Skärgårdsmuseet spelar skärgårdskulturen en viktig roll, och i synnerhet många teman med anknytning till båtar och olika näringsgrenar i området presenteras utförligt. Utflykten tar dig dessutom till hjärtat av vår industriella historia: de kulturhistoriska byggnaderna på Isnäs ångmaskinsmuseum döljer såväl sågverktyg från 1940-talet, arbetarbostäder från 1800-talets slut och en ståtlig ångmaskin!
 
Njut av den friska havsluften och gör en resa till skärgårdslivet under gångna århundraden!
 
Cykelturen är cirka 21 kilometer lång.Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Härpe bysmedja
En traditionell bysmedja med inventarier i en av de äldsta byggnaderna på Sarvsalö som skyddats av byggnadsskyddslagen.

Sarvsalö hembygdsmuseum
Liv och leverne i Sarvsalö skärgård under 1800-1900-talen vid Byagården beskrivet genom föremåls- och fotografisamlingar i skärgårdsmuseet.

Isnäs ångmaskinsmuseum
Kraftverksinteriör från sågen som verkade 1897-1995 samt en unik och fortfarande fungerande ångmaskin i Isnäs kulturhistoriska och riksomfattande värdefulla industriområde.

Skärgårdsmuseet
Skärgårdskultur, olika skärgårdsnäringar samt kunnande anknutet till båtar och båtbygge i specialmuseets utställning som övergripande beskriver livet i skärgården.