Folkskoleparet
Foto: Sakari Kiuru
Nukari skolmuseum har sin verksamhet i Nurmijärvis första folkskolebyggnad.

I hurdana miljöer arbetade skolbarnen i slutet av 1800-talet, och vilken betydelse hade de färggranna skolplanscherna för undervisningen?
 
Sätt dig i en torparsons pulpet och fundera över hans liv i byn Nukari i Nurmijärvi. Förundra dig över ribbstolarna och orgelharmoniet i Massby i södra Sibbo! I dessa gamla folkskolebyggnader kan du ta del av stämningen för hundra år sedan, tiden före den allmänna läroplikten.
 
Detta museipar passar besökare i alla åldrar: personer i olika åldersklasser kan bland museiföremålen försöka se saker som de känner igen från sina egna skolår, från läromedel till klassrummets inredning. Vilka föremål känner dagens skolbarn igen? Samla ihop ett gäng för en utflykt till folkskolorna och diskutera tillsammans det ni ser och upplever!


Javascript is required to view this map.
Rutten till museet på Google Maps -sidan
Utflytens mål

Nukari skolmuseum
I den första folkskolan i Nurmijärvi finner man atmosfären i en skola i 1900-talets början och föremål som använts i en byskola.

Sibbo Skolmuseum
Föremål från skolgång förr i tiden allt från skolhäften till handarbeten i genuin klassrumsmiljö i f.d. Mårtensby skola.