Virkin koti -- _DSC9824.jpg

#
Tyyne-Kerttu Virkki bodde i huset som arkitekt Elsi Borg hade ritat ända från husets färdigställande år 1952 till slutet av sitt liv.
Foto: Sakari Kiuru