Information om museiguiden

Nylands museiguide har uppstått som ett samarbetsprojekt mellan aktörer inom Nylands kulturarvsbransch åren 2011-2012. Deltagare i projektet var Borgå museum, Helsingfors stadsmuseum, Västra Nylands landskapsmuseum, Lovisa museum samt museerna i Östra Nylands samarbetsprojekt. Helsingfors stadsmuseum fungerade som administratör och koordinator. Museiguiden presenterar museerna inom huvudstadsregionen samt Mellersta och Östra Nyland. Västra Nylands museer är länkade till museiguiden via en egen portal (www.vastranylandsmuseer.fi).

Projektet har finansierats med hjälp av landskapsutvecklingspengar från Nylands förbund.

Museiguide innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2012.

 

Ta kontakt: Eero Salmio 040 751 6831 / eero.salmio[a]hel.fi

 

Nylands museiguide.fi

Arbetsgrupp: Mia Aitokari, Synnöve Bergholm, Mari Myllynen, Eero Salmio, Peter Sjöstrand, Ulla Teräs, Pia Wilhelmson.

Innehåll: Mari Myllynen, Kaija Keränen, Synnöve Bergholm, Peter Sjöstrand, Eero Salmio, Tove Vesterbacka.

Översättning till ryska: Vitaly Kuleshov.

Production, Layout och grafisk design: Fantomatico Oy

Teknik: Grip Studios Interactive Oy

Västra Nylands museiportal: Kroma Productions Oy

 

Deltagande i museiguiden

Fattas ditt museum från museiguiden? Till museiguiden är alla museer i Nyland, såväl professionellt som icke professionellt bedrivna, välkomna. Deltagandet är gratis. Museet bör ha en permanent samling och det bör vara tillgängligt.

Ifall du vill ha med ditt museum i museiguiden, kontakta landskapsmuseet i ditt område.

Östra Nyland: Borgå museum synnove.bergholm[a]porvoonmuseo.fi / (019) 574 7523

Huvudstadsregionen och Mellersta Nyland: Helsingfors stadsmuseum eero.salmio[a]hel.fi / 040 751 6831

Västra Nyland: Västra Nylands landskapsmuseum peter.sjostrand[a]raseborg.fi / (019) 289 2505

 

Museiutflykter

Museiutflykterna innehåller besöksförslag som utarbetats kring olika teman. Förutom olika museer kan utflykterna innehålla även andra kulturhistoriska besöksmål. Utflykterna varierar enligt årstid.

 

Museiparen består av en utflykt med två museer, vilka går att besöka under samma dag. Utflykterna som planerats för olika fortskaffningsmedel är större helheter, vars besök kräver längre tid.

 

Har du ett intressant utflyktsmål i tankarna eller skulle du vilja komplettera redan existerande utflykter? Dela med dig din idé med hjälp av feedbackformuläret, så kan vi tillsammans göra museiguiden ännu bättre.

 

Tillgänglighet

tröskel max. 2,5 cm /  svagt sluttande/stigande ramp / dörrarnas bredd minst 85 cm / handikapphiss

tröskel max. 2,5 cm /  svagt sluttande/stigande ramp / dörrarnas bredd minst 85 cm / handikapphiss

 

 

Parkering nära entrén med handikappssymbol på skylt. Parkeringsrutans bredd minst 3,6 m och längd 5 m. Fri passage till entrén.

dörrens passagemått minst 80 cm / svängrumsyta 1,5 m / utrymmet på åtminstone ena sidan om toalettsitsen minst 80 cm

hjälpmedel för besökare som använder hörapparat

 

lättläst, teckenspråk, syntolkning