Pukkilanmuseo maito

#
Mjölkkor fanns nästan på varje gård
Porvoon museo