Kycklingsin kotiseututalo pelargoni

#
Pelargonerna på fönsterbrädet.
Foto: Borgå museum