Kitarakartano presidentti

#
President Tarja Halonens och Pentti Arajärvis besök
Lapinjärven kitarakartano