Helsingin Väestönsuojelumuseo äänitorvi

#
Ulvovat sireenit kertoivat kaupunkilaisille, että ilmahälytys oli annettu.
Kuva: Sakari Kiuru